htt-pieni4

HTT-TAVARANTARKASTUS

Hyväksytty tavarantarkastaja (HTT) on oman alansa ammattilainen, joka suorittaa toimeksiannon perusteella teknisiä  tarkastuksia.

Tavarantarkastajan käyttäminen on suositeltavaa tilanteessa, jossa kaivataan ulkopuolisen objektiivisen asiantuntijan näkemystä jonkun riitatilanteen tai erimielisyyden ratkaisemiseksi. Tarkastuskertomus auttaa usein osapuolia pääsemään sovintoon riitatilanteessa ja osapuolet voivat näin välttää kalliin ja pitkän oikeudenkäynnin.

Tavarantarkastajalta edellytetään alan asianmukaista tutkintoa sekä vähintään 10 vuoden työkokemusta alalta, lisäksi tavarantarkastajan tulee olla mm. hyvämaineinen ja rehellinen sekä muiltakin ominaisuuksiltaan sopiva toimimaan tavarantarkastajan tehtävissä.

Hyväksytty tavarantarkastaja suorittaa saamansa toimeksiannon perusteella puolueettoman tarkastuksen ja laatii tämän perusteella tarkastuskertomuksen. Tarkastuspyyntö tehdään suoraan tavarantarkastajalle, joka veloittaa tarkastuksesta siihen käytetyn ajan mukaan. Ennen toimeksiannon tekemistä kannattaa tutustua alla olevaan tarkastuksesta kertovaan yleisesittelyyn sekä keskustella tarkastajan kanssa toimeksiannon sisällöstä ja kustannusarviosta.

Omat erikoisalani ovat Keskuskauppakamarin jaottelun mukaan:

  • 3.3 Rakennustekniikka
  • 3.6.4 Rakenteiden mikrobitutkimukset
  • 3.6.5 Rakenteiden kosteusmittaukset ja rakennusfysikaalinen toiminta
  • 3.7. Kiinteistöjen kuntotarkastukset

Mitä tavarantarkastaja tekee?

HTT-tavarantarkastaja antaa puolueettoman asiantuntijanäkemyksen tavarantarkastuskertomuksen muodossa. Ulkopuolisen asiantuntijanäkemyksen avulla päästään uhkaavissa riitatilanteissa usein sovintoon. HTT-tarkastuksia teetetään esimerkiksi, kun tarvitaan puolueetonta arviota siitä, onko auton maalaus asianmukainen, onko kylpyhuoneen vesieristykset tehty normien mukaisesti tai vastaako tuotantolinjan toiminta siitä sovittua.

HTT-tavarantarkastajat ovat alansa parhaita ammattilaisia ja puolueettomia asiantuntijoita, jotka suorittavat palvelun tai tavaran teknisen tarkastuksen. He toimivat valvonnan alaisena: ehdottoman puolueettomasti, huolellisesti ja
tavarantarkastusta koskevaa ohjesääntöä noudattaen. Tavarantarkastajat ovat antaneet oikeudessa tavarantarkastajan vakuutuksen.