KUNTOTARKASTUS

Uuden kodin ostaminen voi olla elämäsi suurin hankinta! Kuntotarkastuksen tarkoituksena on tuottaa puolueetonta tietoa asunnon tai talon rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista ja mahdollisista vaurioriskeistä kohteen myyjälle ja ostajalle.

Kuntotarkastuksen avulla pyritään mm. vähentämään riitatilanteita, jotka syntyvät kaupan jälkeen ilmenneistä vioista, virheistä tai vaurioista. Kuntotarkastuksen teettäminen vähentää kaupanteon jälkeen syntyviä riitoja paljastuneiden vikojen korjauksesta ja maksajasta.

Pääsääntöisesti myyjän vastuu ulottuu asunto-osakkeiden kaupassa kahden vuoden päähän ja kiinteistönkaupassa viiden vuoden päähän omistusoikeuden siirtymisestä. Asunto-osakkeiden kauppaa säätelee asuntokauppalaki ja omakotitalojen eli kiinteistöjen kauppaa maakaari. Myyjän velvollisuus on kertoa ostajalle tiedossa olevista vioista ja vaurioista kuten vesivahingoista. Kuntotarkastuksen teettäminen ei korvaa tai poista myyjälle säädettyjä vastuita. Ostajan velvollisuus on tarkastaa kiinteistö tai asunto ennen kaupan tekemistä.

Insinööritoimisto 4TP:n kokenut ja koulutettu ammattilainen kykenee tarjoamaan Teille puolueetonta tietoa tulevasta kodistanne. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaalle asiantuntevaa ja luotettavaa tietoa yhden elämänne tärkeimmän päätöksen tueksi.

 

Tarkastusmenettely

Kuntotarkastusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin sekä tarkastuksen yhteydessä omistajalta ja kohteeseen liittyvistä asiakirjoista saatuihin tietoihin ja kohteesta otettuihin valokuviin. Kuntotarkastus on suoritettu pääosin aistinvaraisin ja rakennetta rikkomattomin menetelmin asuntokauppaa varten tehtävän suoritusohjeen mukaisesti. Tarkastuksessa on kiinnitetty huomiota tarkastusmenetelmällä havaittaviin rakenteelliseen kestävyyteen, turvallisuuteen ja asumiskelpoisuuteen vaikuttaviin oleellisiin puutteisiin, vikoihin ja riskeihin.

Mitä se pitää sisällään

Vahvalla ammattitaidolla suoritetut:

  • Yleistietoa tarkastuksesta
  • Rakennusteknisiä tietoja kohteesta
  • Yhteenveto havainnoista kohteesta
  • Olennaisimmat epäkohdat ja riskit
  • Vaurioiden korjaaminen ja korjaamatta jättämisen riskit
  • Rakennuksessa esiintyviä haitallisia aineita
  • Tarkastusmenettelystä
  • Havainnot kohteesta
  • Mahdolliset liitteet